Zoom GTCE ще участва на ежегодната конференция WYSTC. 

Тя ще се състои в Монреал, Канада от 26 до 29 септември.